Ervaringskennis inzetten als hulpbron bij scheiding


Wat doe je als je wilt weten of die camping wel echt zo leuk is? Of welke telefoon je het best kunt kiezen? Precies: je leest de ervaringen van anderen. Voor ouders die scheiden kan ervaringskennis van andere gescheiden ouders net zo behulpzaam zijn.

 

Binnen de zorg en de hulpverlening zie je het steeds meer: ervaringen van anderen krijgen een centrale plek in de voorlichting aan cliënten en patiënten. 

Op websites als www.kanker.nl of www.dementie.nl vind je bijvoorbeeld veel ervaringen en tips van medepatiënten. Dit is ervaringskennis: persoonlijke ervaringen die tot kennis gemaakt worden door erop te reflecteren, ze met anderen te bespreken en ze met anderen te delen.

 

We weten steeds beter: ervaringskennis helpt. Ook voor ouders die gaan scheiden kan het een belangrijke informatiebron zijn. Vrijwel iedere scheidende ouder zoekt er dan ook naar in de eigen omgeving of op het internet. Juist in combinatie met deskundig advies komt de input van andere ouders vaak goed tot zijn recht.

 

Ervaringskennis inzetten

Door het delen van ervaringskennis te faciliteren bied je ouders die scheiden dus een waardevolle extra hulpbron. Soms spannend, want niet alles wat ouders elkaar vertellen is 'gevalideerd' of 'bewezen effectief'. Maar ervaringen die online of tijdens bijeenkomsten worden gedeeld, geven ouders altijd een gevoel van erkenning en herkenning, én een spiegel om in te kijken. Bovendien werkt ervaringskennis vaak drempelverlagend in het contact tussen ouders/ gezinnen en hulpverlening.

 

Ervaringskennis over scheiden 

Hoe zorgen andere ouders voor hun kinderen wanneer zij uit elkaar gaan? Op die vraag vonden we online nog weinig antwoorden. Daarom hebben we als Family Facory de ervaringen van vele tientallen ouders verzameld, gebundeld en gepubliceerd.  In een Inspiratieboekje dat kan worden uitgedeeld aan ouders. Met vijftig online portretten van ouders. En: luister ook de podcasts!. Je leest er alles over op www.familyfactory.nu/gezin-in-scheiding.Ervaringskennis als hulpbron bij scheidingen

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...